ALEX 20SC – NHỆN GIÉ

CÔNG DỤNG

– Chlorfenapyr có tính tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu tốt làm ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể trong tế bào ấu trùng miệng nhai và nhện do đó thuốc cho hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả trên những đối tượng sâu hại khó trị.

– Phổ tác động rộng, trừ được nhiều loại sâu ăn lá và nhện trên cây lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp, rau màu và nhiều loại cây trồng khác, bao gồm cả những loại đã kháng thuốc.

 

Liên hệ mua hàng